Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego e-sprint.com;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod e-sprint.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 

B3project Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-125) przy ulicy Kartuskiej 377, posiadającą NIP: 586-022-26-65, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator Danych Osobowych (ADO) – B3project Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-125) przy ulicy Kartuskiej 377, posiadającą NIP: 586-022-26-65

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy e-sprint.com posiadający stronę internetową https://e-sprint.pl/ prowadzony jest przez drukarnię B3project Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-125) przy ulicy Kartuskiej 377, posiadającą NIP: 586-022-26-65,która jest jego wyłącznym Administratorem i Właścicielem.

Sklep Internetowy drukarni B3project Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż produktów oferowanych przez drukarnię B3project Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego.

Sklep Internetowy drukarni B3project Sp. z o.o. przeznaczony jest dla drukarni, agencji reklamowych oraz osób znających zagadnienia DTP i poligrafii oraz klientów indywidualnych.

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do produktów i usług zlecanych w drukarni B3project Sp. z o.o. oraz sklepie internetowym drukarni.

2. Procedura składania i realizacji zamówienia

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem serwisu internetowego, w sposób określony w niniejszym regulaminie.

Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego drukarni B3project Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., poz. 926 z późn. zm.) oraz RODO.

W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, który dostępny jest po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie Sklepu Internetowego drukarni B3project Sp. z o.o., dostępnym pod adresem internetowym https://e-sprint.pl/

Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

Zamówienia w Sklepie Internetowym drukarni 3project Sp. z o.o. składać można całą dobę.

Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji plików i wysłania formularza zamówienia do realizacji zamówienia przez drukarnię B3project Sp. z o.o. Czas realizacji obejmuje wyłącznie dni robocze. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 00:00-16:30, natomiast w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 16:31-23:59, dzień zerowy rozpoczyna się w kolejnej dobie.

Celem rozpoczęcia procedury realizacji zlecenia należy: dla każdego zlecenia wybrać specyfikację, wgrać plik zawierający materiał przygotowany do druku oraz dokonać płatności on-line, za pośrednictwem wskazanych sposobów płatności, widocznych na stronie Sklepu Internetowego.

Terminy realizacji zleceń określane są według rodzaju produktów dostępnych w Sklepie Internetowym drukarni B3project. Sp. z o.o.

3. Normy jakościowe

Proces druku cyfrowego w drukarni B3project Sp. z o.o. realizowany jest zgodnie z możliwościami technologicznymi drukarek firmy Konica Minolta C 1050|6000 oraz Konica Minolta C 1250|1100. Z uwagi na specyfikę druku cyfrowego nie może być on porównywany z drukiem offsetowym. Odstępstwa kolorystyczne między drukiem offsetowym i cyfrowym nie mogą być przyczyną reklamacji. Na życzenie klienta drukarnia B3project Sp. z o.o. może przygotować odpłatnie proof cyfrowy, czyli wydruk próbny na specjalnym papierze, który stanowi wzór kolorystyczny dla drukarza. Proof cyfrowy odzwierciedla kolorystykę, którą uzyska produkt w druku offsetowym).

4. Przygotowanie materiałów własnych do druku

Zarówno Sklep Internetowy e-sprint.com jak i drukarnia B3project Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach przesłanych przez klienta.

Zarówno Sklep Internetowy e-sprint.com jak i drukarnia B3project Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostarczonych przez klienta materiałach oraz za dostarczenie materiałów niezgodnych ze specyfikacją dostępną na stronie sklepu, a tym samym za powstałe błędy w druku. Zamawiający akceptując pliki gotowe do druku, obarczone błędami i przesyłając je do wydruku nie może ubiegać się o reklamację wydrukowanego produktu.

W przesłanym przez klienta pliku nasz system dokonuje automatycznych napraw i zmian:

Elementy RGB oraz Pantone zamienia do przestrzeni barwnej CMYK.

Kontury włosowe zamieniane są na 0.25 punktu.

Fonty zamienia na krzywe.

Zarówno Sklep Internetowy e-sprint.com jak i drukarnia B3project Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne i błędy wynikające z konwersji przestrzeni barwnej, innej niż CMYK (np. RGB, Pantone, HKS, itd.) do przestrzeni barwnej CMYK.

Pliki graficzne przesłane do druku powinny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją opisaną na stronie https://e-sprint.pl/ w zakładce PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU

Produkty drukowane dwustronnie powinny zawierać informację z prawidłowym określeniem orientacji względem siebie: awers i rewers (przód i tył). Obrót stron odbywa się przez markę boczną względem osi Y.

Wszystkie korekty dokonywane przez drukarnię B3project Sp. z o.o. przesyłane są do klienta w celu uzyskania akceptacji. Czas realizacji zamówienia, w takim przypadku liczony jest od momentu uzyskania akceptacji ze strony klienta.

W przypadku zamówienia ulotek składanych, teczek oraz broszur na etapie projektowania należy pamiętać o zjawisku pękania papieru w miejscu falcowania (łamania) produktu. Można ograniczyć to zjawisko wybierając opcję bigowania w cechach produktu (informacje dostępne są w dziale druku offsetowego oraz druku cyfrowego). Jedynym skutecznym sposobem zabezpieczającym przed pękaniem papieru w miejscu falcowania jest foliowanie produktu folią błyszczącą lub matową. Zarówno Sklep Internetowy e-sprint.com jak i drukarnia B3project Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu falcowania w przypadku niezastosowania folii zabezpieczającej.

Zarówno Sklep Internetowy e-sprint.com jak i drukarnia B3project Sp. z o.o. nie archiwizuje plików graficznych wgranych do systemu w celu realizacji zamówienia. Po okresie 3 miesięcy pliki graficzne przesłane na serwer Sklepu Internetowego oraz drukarni B3projet są automatycznie usuwane.

5. Forma płatności

Za zamówione towary Zamawiający może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

„Za pobraniem” przy odbiorze: opłatę pobiera kurier dostarczający zamówienie. Kupujący wybierająć ten sposób zapłaty zobowiązuję się do uiszczenia całej kwoty.

„Przelew on-line” – za pośrednictwem serwisu platnosci.pl

Koszty dodatkowe związane z odbiorem zamówienia:

Klient wybierając formę płatności „za pobraniem” ponosi dodatkową opłatę w kwocie12,30 zł brutto.

Klient wybierając formę płatności „przelew on-line” nie ponosi dodatkowych opłat.

W przypadku nie zapłacenia kwoty pobraniowej i nie odebrania przesyłki Sklep internetowy będzie dociekał zapłaty za wykonanie zlecenia.

6. Składanie reklamacji za przesyłki (dostawy kurierskie)

Zarówno Sklep Internetowy e-sprint.com jak i drukarnia B3project Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłki od kuriera w ciągu 7 dni od momentu pierwszej próby dostarczenia przesyłki klientowi.

Przesyłka dostarczona przez kuriera powinna być rozpakowana w obecności przewoźnika natychmiast po jego otrzymaniu.

W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej zabezpieczenia oraz dyspozycji drukarni B3project Sp. z o.o. do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy odnotować na dokumencie przewozowym oraz sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika natychmiast po otrzymaniu towaru.

Przesyłki kurierskie dostarczane są zgodnie z planem W wyjątkowych sytuacjach dostawa może ulec wydłużeniu do 72 godzin. Drukarnia B3project ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniedbania. Zarówno Sklep Internetowy e-sprint.com jak i drukarnia B3project Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań i zaniedbań osób trzecich, a w szczególności za opóźnienia w przekazaniu środków przez instytucje finansowe oraz firm kurierskich, za pośrednictwem których realizowana będzie dostawa zrealizowanych zamówień.

7. Zasady odpowiedzialności za zamówienie

Termin złożenia reklamacji na usługę drukarską upływa 7 dnia od dostarczenia zrealizowanego zamówienia.

Reklamację na usługę drukarską należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@b3project.com.

Udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację nastąpi nie później niż 14 dnia roboczego, od momentu dostarczenia zrealizowanego zamówienia.

Drukarnia B3project Sp. z o.o. w przypadku wątpliwości związanych z reklamacją może zażądać dostarczenia części lub całości wydrukowanego nakładu.

W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie drukarnia B3project może obciążyć zamawiającego kosztami ponownej wysyłki zrealizowanego zamówienia.

Odpowiedzialność drukarni B3project Sp. z o.o. wobec kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona (art. 558 § 1 K.C.).

Zarówno Sklep Internetowy e-sprint.com jak i drukarnia B3project Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień obarczonych błędami, na skutek niewłaściwego, wadliwego przygotowania plików graficznych przez Zamawiającego oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Ze względu na specyfikę maszyn drukujących oraz naturalnego pylenia papieru, niewielkie zabrudzenia lub rysy, któregoś z kolorów powstałe podczas druku nie przekraczające 1% powierzchni produktu nie mogą być podstawą do reklamacji.

Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

 

8. Polityka prywatnościSzanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku

Uprzejmie informujemy, że tworząc i administrując strony internetowe drukarnia B3project Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku używa technologii służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie. B3project Sp. z o.o. nie personalizuje wyświetlanych treści. Realizując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) uprzejmie informujemy, że do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: adres IP twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.

 

Administratorem danych będzie drukarnia B3project Sp. z o.o.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażasz zgody, kliknij przycisk „Nie wyrażam zgody”. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte powyżej. W każdym momencie możesz edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody lub ją wycofać, klikając "Więcej".


Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażasz zgody, kliknij przycisk „Nie wyrażam zgody”.

Przetwarzanie danych osobowych

B3project Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-125) przy ulicy Kartuskiej 377, posiadającą NIP: 586-022-26-65 przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane osobowe są pozyskiwane od Klientów sklepu.

 Klient dobrowolnie udostępnia poniższe dane osobowe:

·      Imię i nazwisko

·      Dane firmy

·      Adres: kod pocztowy, Miasto, Ulica, Nr domu, Data urodzenia, Kraj, adres e-mail, Nr telefonu komórkowego, Nr telefonu stacjonarnego

·      Adres dostawy: Imię odbiorcy, Nazwisko odbiorcy, Ulica odbiorcy, Kod odbiorcy, Ulica odbiorcy, Miasto odbiorcy, Region odbiorcy, Nr telefonu odbiorcy.

Klient przekazuje dane osobowe dobrowolnie, są one konieczne do zrealizowania zamówienia. W przypadku braku danych osobowych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

B3project Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych znajdujących się w bazie Klientów sklepu e-sprint.com. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: B3project Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-125) przy ulicy Kartuskiej 377 , adres e-mail:  biuro@b3project.com

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż 5 pełnych lat, co wynika z przepisów prawa, w szczególności przepisy podatkowe. Wskazany czas przetwarzania danych jest podyktowany przyjętą polityką rabatową, oraz indywidualnymi ofertami specjalnymi dla Klientów sklepu.

Klient ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Klient jest uprawniony do uzyskania od 
B3project Sp. z o.o potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta, otrzyma on dostęp do przetwarzanych danych.

Klient ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, a które są nieprawidłowe, lub niekompletne.

Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym. Po otrzymaniu żądania ADO niezwłocznie usunie dane osobowe Klienta, Żądanie usunięcia danych Klienta może być nieskuteczne w przypadku gdy posiadanie danych przez ADO będzie wynikało z przepisów prawa a w szczególności z przepisów podatkowych.

Klient ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Po otrzymaniu żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych od Klienta, ADO ograniczy przetwarzanie danych do wskazanych celów, jeżeli są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Po otrzymaniu żądania ADO przekaże Klientowi jego dane osobowe w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, celem przekazania innemu podmiotowi.

Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w takim przypadku na ADO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

B3project Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-125) przy ulicy Kartuskiej 377, posiadającą NIP: 586-022-26-65 zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z przetwarzaniem danych osobowych Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym, oraz należytym zabezpieczeniem informacji przed dostępem nieuprawnionych osób.

ADO zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych w innych celach niż wskazane w Regulaminie.

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe 

Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.